Visit Cardigan

Croeso Dewch i ymweld ag Aberteifi a Bae Hyfryd Ceredigion

Lle arbennig iawn i ymweld ag e a’i fwynhau yw Aberteifi, Gorllewin Cymru, tref sydd wedi’i lleoli ar foryd neu aber Afon Teifi. Mae ei threflun digyffwrdd a’i threftadaeth gyfoethog yn ffurfio cefnlen hiraethus i ddiwylliant cyfoes ffyniannus y celfyddydau, gwyliau a digwyddiadau.

Explore the Area

Archwiliwch yr ardal

Archwiliwch ardal hardd Aberteifi

Where to stay

Ble i aros

Ble i aros yn Aberteifi a'r cyffiniau

Blei fwyta

Pysgod a sglodion i fwytai gourmet

What to do

Beth i'w wneud

Atyniadau, digwyddiadau a gweithgareddau

Cardigan Shopping

Siopa

Ble i gael y pethau sydd eu hangen arnoch chi

Cardigan-Sign

Gwybodaeth i dwristiaid

Sut i gysylltu â gwasanaethau defnyddiol

Traethau

Traethau

Deg traeth hyfryd yn ardal Aberteifi

Gwylio

Gwylio

Gwybodaeth i adaregwyr