Siopa

Mae gan Aberteifi amrywiaeth o siopau annibynnol i bori yn ystod eich arhosiad. Mae gennym marchnad dan do mewn adeilad hanesyddol, marchnadoedd cynnyrch lleol yn ogystal â siop losin traddodiadol deniadol, cwmnïau cydweithredol crefft, chwaraeon lleol a gweithgareddau manwerthwyr yn ogystal â’r ystod arferol o siopau stryd fawr sy’n darparu ar gyfer eich holl anghenion.