• cardigan-aberteifi-bridge

  Pont Aberteifi

 • festival-front

  Beth sy ” mlaen

 • cenarth-falls

  Pysgota Afon Teifi yng Cenarth

 • ferry

  Cinio gan y Teifi Afon

 • cardigan-town

  Siopa Aberteifi Dref

 • canoe-teifi

  Weithgareddau o gwmpas Aberteifi

 • golf

  Golff gan y Môr

Croeso Dewch i ymweld ag Aberteifi a Bae Hyfryd Ceredigion

bywyd gwyllt syfrdanol a golygfeydd godidog

Lle arbennig iawn i ymweld ag e a’i fwynhau yw Aberteifi, Gorllewin Cymru, tref sydd wedi’i lleoli ar foryd neu aber Afon Teifi. Mae ei threflun digyffwrdd a’i threftadaeth gyfoethog yn ffurfio cefnlen hiraethus i ddiwylliant cyfoes ffyniannus y celfyddydau, gwyliau a digwyddiadau.

Atyniadau

 • cycling Cardigan
 • shops
 • sea-kayaking
 • act-boats

Gallwch fynd ar daith mewn cwch i weld dolffiniaid Bae Ceredigion, ymweld â’n safleoedd treftadaeth, loetran yn ein horielau a’n siopau crefft neu roi cynnig ar amrywiaeth eang o weithgareddau ar fôr a thir.

Dwedwch Ragor Wrthyf Fi >

Beth sy ‘ mlaen

 • harness-racing
 • large-puppet
 • walk-festival
 • colourful-parade

Drwy gydol y flwyddyn, cynhelir llu o wyliau a digwyddiadau hwyliog, cyffrous yn Aberteifi fydd yn apelio at bawb.

Dwedwch Ragor Wrthyf Fi >

Llety

 • serviced-accom
 • croft
 • double-bedroom
 • terrace

Mae ein detholiad o lefydd i aros darparu sylfaen dda ar gyfer archwilio’r ardal

Dwedwch Ragor Wrthyf Fi >

Orielau a Stiwdios

 • local-artist
 • art-corn-exchange
 • art-the-cakeaholic
 • art-just-awakening-rhodedendron

Mae gan Aberteifi ddetholiad gwych o orielau, siopau crefftau, arddangosfeydd a stiwdios artistiaid i ymweld

Dwedwch Ragor Wrthyf Fi >