Maer llety 5 seren Plant Croeso Croeso i Feicwyr En-Suite Campfa Croeso i Gerddwyr Cymraeg Llafar WiFi ar gael

Glandwr

  • double-bedroom
  • four-poster
  • glandwr
  • skylight
[nggallery id=3 template=galleryview images=0]

Os yw eich bryd chi ar wyliau cysurus ac urddasol, dewch i blasty gwledig Glandwr yn Nhresaith. Yn dy Sioraidd rhestredig gradd II, mae Glandwr yn cynnig llety o safon aruchel mewn amgylchedd hamddenol. O’n cwmpas mae 7 erw o erddi a choedtir, ac mae traeth Tresaith – sy’n eistedd o fewn Arfordir Treftadaeth Ceredigion – ond ryw ychydig funudau o’r ty. Mae Llwybr Troed yr Arfordir yn llythrennol ar ein trothwy, fel y mae hefyd lwybrau beicio, chwaraeon ar y dwr, merlota a chyrsiau golff.

I ni yma yng Nglandwr, mae’r ardal braf o’n cwmpas, ein treftadaeth, natur wyllt a’n diwylliant yn bwysig i ni. Mae gwedd chwaethus i bob un o’n stafelloedd gwely, a’n stafelloedd molchi ensuite neu breifat i gyd wedi eu hail-wampio’n llwyr yn ddiweddar. Mi gewch chi frecwast heb ei ail – a’r bwyd i gyd yn gynnyrch lleol – ac mi gewch gysgu, gorffwyso ac ymlacio’n llwyr yma. Mi fyddwch yn sicr yn dymuno dychwelyd atom dro ar ol tro.

Lleoliad

Tresaith Ceredigion
SA43 2JH
F 01239 811442
www.glandwrtresaith.co.uk
 

Cysylltwch â Glandwr

Eich Enw *

Eich E-bost *

Eich Neges

* mae angen