Bwyd a Diod

Bwyd a Diod

Mae Aberteifi a’r ardal yn cynnig cyfoeth o gynnyrch lleol o safon, gyda rhai o fwydydd gorau Gorllewin Cymru yn cael eu gweini yn ei gwestai, bwytai tafarn a thafarnau cefn gwlad. Bydd cig oen a chig eidion Cymru, bwydydd ffres o’r môr, eog a gleisiad (sewin: brithyll môr) – arbenigedd Afon Teifi (sef yr afon orau yn Ewrop am frithyll môr), ynghyd â chawsiau a chynnyrch llysiau lleol, yn ymddangos yn gyson ar fwydlenni.

Pan fydd hi’n amser dychwelyd adref, beth am fynd â gwir flas o Aberteifi nôl gyda chi i’ch atgoffa am eich ymweliad â melinau blawd sy’n gweithio, gwneuthurwyr caws, ffermydd mêl neu’r marchnadoedd ffermwyr a’r gwyliau bwyd lleol.

Dewch draw i Ŵyl Afon a Bwyd Aberteifi a chewch fwynhau blas ar Aberteifi.