Back To Listing

Oriel Y Farchnad Yd

  • Ceredigion Craft Makers
  • Guildhall
  • exhibit
  • exhibition-3
  • corn-exchange

Mae Oriel y Farchnad Ŷd, sydd wedi’i lleoli mewn man ardderchog yng nghanol tref Aberteifi, wedi dod yn lleoliad perffaith ar gyfer arddangosfeydd celf a chrefft, gyda niferoedd ardderchog yn taro i mewn yno oddi ar y Stryd Fawr. Mae’r lle yn cyfuno treftadaeth bensaernïol yr adeilad Gothig eiconig a Ruskin-aidd hwn, gydag ystafell fodern, olau.

Cyfleusterau i'r Anabl Parcio ar gael Facebook Twitter

Lleoliad

The Guildhall, Cardigan Ceredigion
SA43 1JL
F 01239 615554
www.guildhall-cardigan.co.uk

Cysylltwch â Oriel Y Farchnad Yd

Eich Enw *

Eich E-bost *

Eich Neges

* mae angen